W następnym roku
III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
MELOS 2024
Next Year
3rd International Music Festival
MELOS 2024
Poprzednio

Previously

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny MELOS
Archiwum 2023

2nd International Music Festival MELOS
Archive 2023W roku 2023 na festiwalu wystąpili

2023 performers

oraz studenci Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
and students of Music Academy Lodz

Koncert I
20 maja 2023

Muzeum Walewskich w TubądzinieZbigniew Raubo - fortepian


Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Andrzeja Jasińskiego, którego został asystentem. 

Obecnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni.

Jest laureatem Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (1987), zdobywcą VI nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ferruccio Busoniego w Bolzano (1991) oraz IV nagrody w Konkursie im. Ferenca Liszta w Utrechcie (1992).

Występował z wybitnymi polskimi dyrygentami, takimi jak: Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marek Pijarowski, Tomasz Bugaj, Jerzy Swoboda, Krzysztof Missona, Łukasz Borowicz, Marek Moś, Czesław Grabowski, Renard Czajkowski.

W swoim repertuarze posiada ponad trzydzieści utworów na fortepian z orkiestrą. Wśród jego ostatnio zrealizowanych dokonań artystycznych znajdują się m.in.: występ z recitalem na Festiwalu Chopinowskim w Vancouver, Festiwalu „Poolse Meesters" w Belgii, czy kursy mistrzowskie i koncert w ramach Festiwalu „Campos do Jordao" w Brazylii.

Dokonał szeregu nagrań dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych, m.in. dla: japońskich filii firm Deutsche Gramophon i RCA, International Music Corporation, firmy DUX i Żuk Records.

Jako kameralista współpracował z takimi zespołami, jak Kwartety: Śląski, Wilanów i Camerata, a także wybitnymi solistami, jak Bartłomiej Nizioł czy Urszula Kryger. 

Brał udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010) oraz Chopin Competition in Asia w Japonii (2011). Wśród jego wychowanków znaleźć można laureatów wielu konkursów muzycznych.
Kwartet smyczkowy w składzie:

Magdalena Kling-Fender - I skrzypce
Adam Mokrus - II skrzypce
Elżbieta Mrożek - Loska - altówka
Robert Fender - wiolonczela


Magdalena Kling – Fender - skrzypce


Koncertuje w kraju i zagranicą, specjalizuje się w muzyce kameralnej. Jest związana z Akademią Muzyczną w Łodzi jako adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych, z tytułem doktora habilitowanego sztuki.

Łódzką uczelnię ukończyła z wyróżnieniem w 1999 r. w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej. Swe umiejętności doskonaliła podczas kursów muzycznych w Łańcucie, Żaganiu i Głuchołazach. Ma w dorobku laury w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w których brała udział jako uczennica i studentka. Do najważniejszych zaszczytów należą: III miejsce w  Ogólnopolskim Przesłuchaniu Skrzypiec w Elblągu (1993), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie(1993), nagroda Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Szymanowskiego (1997) oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi w kategorii tria fortepianowe(1998).

Skrzypaczka występowała podczas sesji muzyczno - naukowych, organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi min. w sesji muzyki współczesnej Musica Moderna. Współpracowała z sekstetem „Studio”, założonym przez profesorów łódzkiej AM. Nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji, brała też udział w rejestracji muzyki filmowej Wojciecha Lemańskiego do obrazów Piotra Trzaskalskiego „Edi”(2002) i „Mistrz”(2005).

Artystka dała się poznać słuchaczom kilku polskich festiwali. Pamiętają ją bywalcy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie ( brała udział w dziesiątej , jubileuszowej edycji tej imprezy w 2005r.) i Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej (2006). Występowała również podczas XXIII Konfrontacji Chopinowskich w pałacu Radziwiłłów w Antoninie w koncercie kompozycji Olgi Hans i Moniki Kędziory.

Od wielu lat Magdalena Kling - Fender  wraz mężem Robertem Fenderem tworzą wspólnie Trio Vivo, które koncertuje już od 1997 roku. W 2011 roku ukazała się nakładem wytwórni DUX debiutancka płyta zespołu z utworami Brahmsa i Arensky'ego. 

Następnie skrzypaczka zarejestrowała wraz z Robertem Fenderem Trio fortepianowe Pawła Kleckiego oraz sonaty na skrzypce i wiolonczelę Kodály’a i Ravela. Najważniejszym dotąd krążkiem wydanym przez wytwórnie DUX jest płyta nagrana wspólnie z altowiolistką Elżbietą Mrożek - Loska a zawierająca  Wariacje Goldbergowskie J. S. Bach w wersji na trio smyczkowe. W 2019 roku album zdobył Srebrny Medal w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Płytowym Global Musical Awards w USA. Znalazł się również na liście TOP 10 Autumn 2019 tejże kapituły.

Ostatnia wspólna płyta to „Aleksander Tansman Chamber Music” wydana w 2019 roku nakładem wytwórni ArsSonora. Obecnie obok wspomnianych już muzyków artystka współpracuje pianistami Zbigniewem Raubo oraz Hanną Holeksą. 


Adam Mokrus - skrzypce


Skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent. Studia w latach 1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec Pawła Puczka i Beaty Warykiewicz-Siwy. Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Piotra Pławnera, a także na kursach mistrzowskiej interpretacji prowadzonych przez Konstantego Andrzeja Kulkę, Stefana Kamasę i Romana Jabłońskiego podczas Musica Festa Gedaniae w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika.

W ramach działalności solistyczno-kameralnej uczestniczył w koncertach i festiwalach w kraju i za granicą (Chiny, Belgia, Francja, Litwa, Niemcy, Ukraina, Włochy). Jako solista występował m.in. z orkiestrami: Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii Rybnickiej, jak również z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Do najważniejszych doświadczeń artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). Ponadto w latach 2003-2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej.

Obok aktywności artystycznej zajmuje się również działalnością pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta doktora habilitowanego w katowickiej Akademii Muzycznej, a także jako nauczyciel dyplomowany w szkołach muzycznych I i II stopnia w Rybniku i Katowicach. Wielokrotnie prowadził warsztaty i kursy mistrzowskiej interpretacji oraz brał udział w pracach jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych.

W 2013 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto prowadzi również działalność dyrygencką – w 2018 roku ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Mirosława Jacka Błaszczyka. W okresie studiów zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także jako asystent dyrygenta brał udział w przedstawieniu opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta realizowanym w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2019 roku podjął współpracę z Operą Śląską w Bytomiu podczas realizacji premier oper Flis (kierownictwo muzyczne) i Verbum nobile (współpraca muzyczna) Stanisława Moniuszki. W 2020 roku w Operze Krakowskiej uczestniczył w przygotowaniach do premiery operetki Orfeusz w piekle Jacquesa Offenbacha (współpraca muzyczna), a także prowadził spektakle Toski Giacomo Pucciniego.


Elżbieta Mrożek-Loska  - altówka


Absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie altówki prof. Zygmunta Jochemczyka. Jest laureatką konkursów muzycznych (Poznań, Aix-en-Provence, Val Tidone). Należała do grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury. Uczestniczyła w kursach interpretacji muzycznej pod kierunkiem wybitnych pedagogów: Zygmunta Jochemczyka, Stefana Kamasy, Paula de Clercka, Kurta Levina, Grigoria Zhyslina. W latach 1998 -2004 była  członkinią Orkiestry Kameralnej Aukso, z którą występowała w kraju i zagranicą (Szwajcaria, Brazylia, Hiszpania, Anglia, Niemcy, Holandia) grając z wieloma znakomitymi muzykami. Zatrudniona od 2002 na macierzystej uczelni jako asystent prof. Zygmunta Jochemczyka. W 2008 uzyskała stopień doktora, a 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora. Wielokrotnie występowała z Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Kwartetem Śląskim, zapraszana również do różnych projektów kameralnych występując w prestiżowych salach koncertowych, tj. NOSPR w Katowicach, NFM we Wrocławiu czy Filharmonia Narodowa itp. Ze współpracy z Piotrem Pławnerem (Plawner Quintett: Piotr Pławner – skrzypce, Sibylla Leuenberger – skrzypce, Elżbieta Mrozek-Loska – altówka, Isabella Klim – wiolonczela, Piotr Sałajczyk – fortepian) wydana została płyta z Kwartetami Smyczkowymi  Stanisława Moniuszki oraz Kwintetem Juliusza Zarębskiego wydanej w CPO w 2019 roku. 2018 wydana została płyta ze współpracy z Magdaleną Kling-Fender oraz z Robertem Fenderem z transkrypcją Wariacji Goldbergowskich na trio smyczkowe, która została wybrana do Top Albums by Global Music Awards Winners w USA w 2019 roku. Występowała w Indiach prowadząc sekcję altówek w Symphony Orchestra of India, a także koncercie kameralnym m.in. z Dmitrym Sitkovetskym. Współpracuje z pianistą Zbigniewem Raubo, z którym zrealizowała nagrania sonat Francka i Brahmsa.  Była członkinią Lasoń Ensemble (w składzie: Krzysztof Lasoń, Agnieszka Lasoń – skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska-altówka, Stanisław Lasoń- wiolonczela oraz Piotr Sałajczyk-fortepian), zespołu z którym występowała na Festiwalach m.in. w Kijowie, Lwowie, Pekinie, Ankarze, Istambule, Warszawie na Festiwalach Muzyki Współczesnej oraz na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Zespół ten zrealizował nagrania z Polskimi Kwintetami Fortepianowymi (nominacja do nagrody Fryderyk 2013), a także z muzyką Pawła Hendricha, Justyny Kowalskiej-Lasoń, Stanisława Bromboszcza oraz do filmów: Klisze pamięci, Lekcja Agaty, Mój biegun. Organizatorka dorocznych Konferencji Altówkowych w Akademii Muzycznej w Katowicach od 2016 roku. Uczestniczyła jako wykładowca: w Beskidzkich Warsztatach Interpretacji Muzycznej w  Rycerce Górnej, Kursu Interpretacji Muzycznej zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Forum Altówkowego w Poznaniu, Kursu Muzycznego w Bałoszycach oraz Young Arts Kids. Brała udział w pracach jury na Makroregionalnych Przesłuchaniach Klas Skrzypiec i Altówki I i II stopnia oraz konkursach dla altowiolistów Szkół Muzycznych oraz  studentów Akademii Muzycznych, a także Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Rakowskiego w Poznaniu. Jej wychowankowie byli laureatami nagród na Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Konkursach Muzycznych.


Robert Fender - wiolonczelaKoncertuje jako solista i kameralista, jest związany z Akademią Muzyczną w Łodzi jako adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych. od roku 2019 posiada stopień naukowy doktor habilitowanego.

Studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Stanisława Firleja ukończył  z wyróżnieniem w 1999 r. Umiejętności doskonalił na krajowych i zagranicznych kursach wykonawczych pod okiem znakomitych pedagogów: Zary Nelsovej , Natalii Szachowskiej, Milosa Sadlo, Gerharda Mantela, Karine Georgian, Angelice May.

Legitymuje się wieloma nagrodami, min. III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (1997), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (1998) oraz nagroda specjalna SPAM na III Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi (2002). W latach 1998-1999 otrzymywał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Robert Fender koncertował jako solista z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Concerto Avenna , Bielską Orkiestrą Kameralną oraz Łódzką Orkiestrą Kameralną „Camerata”. Brał udział w festiwalach i sesjach muzycznych w kraju i za granicą.

Artysta dokonał nagrań dla Polskiego  Radia w Warszawie, Radia Łódź oraz Telewizji Polskiej. Od 1997r. jest  członkiem tria fortepianowego TRIO VIVO.

W 2011 roku ukazała się nakładem wytwórni DUX debiutancka płyta zespołu z utworami Brahmsa i Arensky'ego. 

Kolejne dwa krążki w dorobku artysty zawierają Trio Pawła Kleckiego oraz sonaty na skrzypce i wiolonczelę Kodály’a i Ravela. Najbardziej znaczącym osiągnięciem fonograficznym jest jak dotąd płyta zarejestrowana wspólnie z altowiolistką Elżbietą Mrożek - Loska, na której znajdują się Wariacje Goldbergowskie J. S. Bacha w wersji na trio smyczkowe. 

W 2019 roku album zdobył Srebrny Medal w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Płytowym Global Musical Awards w USA. Znalazł się również na liście TOP 10 Autumn 2019 tejże kapituły.

Ostatnia wspólna płyta to „Aleksander Tansman Chamber Music” wydana w 2019 roku nakładem wytwórni ArsSonora.

Aktualnie wiolonczelista koncertuje wspólnie ze znakomitymi muzykami m. in.: Zbigniewem Raubo oraz Hanną Holeksą, która w 2018 roku dołączyła do tria fortepianowego VIVO. 

Program koncertu:
L. van Beethoven - Trio smyczkowe c - moll, op. 9, nr 3
F. Chopin - II Koncert fortepianowy f - moll, op. 21

Koncert II
21 maja 2023

Pałac Grudzińskich w Poddębicach

Flash Trio w składzie:

János Bálint - flet
Ewelina Zawiślak - flet
Kinga Firlej-Kubica - fortepian


János Bálint  - fletW 1984 roku uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Muzycznej im. Ferenca Liszta w Budapeszcie. Zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkursach fletowych m.in. w Anconie, Lipsku, Markneukirchen. W latach 1981- 1991 pracował jako solista Orkiestry Symfonicznej Węgierskiego Radia i Telewizji a między rokiem 2000 a 2006 – jako solista Węgierskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Był założycielem oraz dyrektorem Instytutu Fletowego im. Franza Dopplera w Budapeszcie. Obecnie jest profesorem fletu w Wyższej Szkole Muzycznej w Detmold w Niemczech oraz wykładowcą w Akademii Muzycznej w Kragujevac w Serbii. Ma również status wizytującego profesora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W charakterze solisty występował w większości krajów europejskich, również w Stanach Zjednoczonych, Japonii, na Tajwanie, w Korei, Izraelu. Partnerowali mu m.in. András Schiff, Martha Argerich, Miklós Perényi, Zoltán Kocsis, Auréle Nicolet. Nagrał ponad 30 płyt dla takich firm fonograficznych, jak Hungaroton, Capriccio czy Naxos. Każdego roku prowadzi w różnych krajach co najmniej dziesięć klas mistrzowskich. W 2008 roku został uhonorowany najwyższym węgierskim odznaczeniem muzycznym - nagrodą im. Ferenza Liszta, przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Edukacji.   


Ewelina Agata Zawiślak  - fletW 2004 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Studiowała zarazem w Franz Doppler Institute w Budapeszcie. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich. Współpracowała z Tarnowską Orkiestrą Kameralną (1995-96). Od 2002 r. należy do orkiestry Filharmonii Łódzkiej. Współdziała z orkiestrą Polish Camerata. W łódzkiej Akademii Muzycznej zatrudniona jest na stanowisku doktora-adiunkta w klasie fletu. Ma na swym koncie tytuł Talentu Muzycznego przyznany podczas Tygodnia Talentów w Tarnowie (1995). Była finalistką Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Sanguinetto we Włoszech (2005) i laureatką Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Horn w Austrii (2007). Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą (w Austrii, Szwajcarii, Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech, Chinach). Związana jest flash Trio; Janosem Balintem i Kinga Firlej- Kubica. Jest współzałożycielką zespołów kameralnych Tenerezza i Mellow Five, E&E. Uczestniczyła w wielu nagraniach. Prowadzi warsztaty metodyczne i kursy mistrzowskie. Zainicjowała Łódzkie Warsztaty Fletowe Musica Legata, Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski Ventus Optimus oraz Międzynarodowy Konkurs na Flet Solo Il Flauto Ricercato. Tworzy transkrypcje i aranżacje utworów na flet i fortepian. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 


Kinga Firlej-Kubica - fortepianJest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie pracuje obecnie jako doktor-adiunkt w Katedrze Fortepianu. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich. Na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wilnie w 1999 r. zdobyła I nagrodę, zaś wyróżnienie na XXXIV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Z kolei na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi uzyskała I nagrodę w kategorii duetów (1998) a następnie II nagrode w kategorii triów fortepianowych (2001). Występuje w Polsce, grała też we Francji, Niemczech, Holandii, na Litwie i w Chinach (dokonała tam nagrań telewizyjnych). Współpracowała m.in. z Janem Miłoszem Zarzyckim, Eduardem Ambartsumyanem, Januszem Przybylskim, Antonim Wierzbińskim, Moshe Aronem Epstainem, Carlosem Brunelem, Carlo Jansem, Stanisławem Firlejem, Łukaszem Błaszczykiem. Wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia za akompaniament na kursach muzycznych oraz konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2002 r. płyta nagrana razem z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim dla firmy DUX była nominowana do nagrody fonograficznej Fryderyk. 

Od  2005 r. pianistka występuje w trio z Jánosem Bálintem i Eweliną Zawiślak.


Program koncertu:

Carl Philipp Emanuel Bach – Trio Sonate   d – moll na dwa flety i obligato

Emil Kronke – Romanze und Scherzo na dwa flety i fortepian Opus 200

Ian Clarke – Maya na dwa flety i fortepian 

Franz Doppler – Andante and Rondo na dwa flety i fortepian Opus 25

Madeleine Dring – Trio na dwa flety i fortepian  

Marcin Werner – Fantasienstücke na dwa flety i fortepian

Koncert III
27 maja 2023

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

Jakub Lemański - wiolonczela
Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie dr hab. Roberta Fendera. W trakcie 12-letniej nauki zdobywał nagrody na wielu prestiżowych konkursach. Były to m.in.: 

I miejsce w I Regionalnym Konkursie Młodego Wiolonczelisty w PSM I i II st. w Zduńskiej Woli w 2007 roku,
III miejsce na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy w 2010r.,
II miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach w maju 2011 roku,
I miejsce na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy w maju 2012r.,
Wyróżnienie na XII Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu w grudniu 2014 roku.
Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał dwukrotnie Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2009 oraz 2012.
W kwietniu 2016r. wziął udział w koncercie wyróżnionych dyplomantów OSM I i II st. im.H.Wieniawskiego w Filharmonii Łódzkiej jako solista z orkiestrą "Łódzkie Smyczki".
W czerwcu 2016r. zdał do Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z maksymalną punktacją z egzaminu wstępnego.
W marcu 2018r. jako członek orkiestry kameralnej PRIMUZ został laureatem I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Smyczkowych w Bydgoszczy.
W 2019 r. jako członek kwartetu smyczkowego wziął udział w nagraniu płyty pianisty jazzowego - Witolda Janiaka pt. "Noesis", wydanej przez wytwórnię DUX.
W marcu 2019r. jako członek orkiestry kameralnej PRIMUZ wystąpił na dwóch koncertach "Orchestral Rock" wraz z wybitnym gitarzystą Jackiem Królikiem oraz cenionym polskim wokalistą Krzysztofem Cugowskim.
W październiku 2019r. wystąpił jako członek kwintetu smyczkowego podczas VI Rubinstein Piano Festival u boku wybitnego pianisty Sergeia Tarasova na koncercie poświęconym Zdzisławowi Szostakowi, gdzie wykonali Koncert f-moll Fryderyka Chopina w wersji na fortepian i kwintet smyczkowy.
W sierpniu 2019 roku oraz sierpniu 2020r. występował jako solista na koncertach podczas międzynarodowego festiwalu Piła Festival & Academy w Pile.
8 sierpnia 2020 roku jako członek kwartetu smyczkowego Noesis wystąpił na koncercie "Polska muzyka kameralna XIX. wieku" podczas ogólnopolskiego festiwalu "Kłodawskie Dwory" na Dworze Kęcerzyn. W marcu 2021 roku w I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dominika Połońskiego w Łodzi otrzymał dyplom dla wyróżniającego się uczestnika oraz nagrodę pozaregulaminową w postaci koncertu. W czerwcu 2021 roku jako członek Primuz Chamber Orchestra został laureatem I nagrody IX edycji Festiwalu Orkiestr w Wiedniu. We wrześniu 2021 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi uzyskując tytuł Magistra. Od września 2021 roku Jakub Lemański jest solistą Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. W maju 2022 roku wystąpił jako solista z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej na koncercie „Nasi Soliści”. 

Jako członek Primuz Chamber Orchestra poprowadził grupę wiolonczel podczas nagrań płyty zespołu The Aristocrats pt. „The Aristocrats With Primuz Chamber Orchestra”. Płyta ukazała się w czerwcu 2022 roku. 

W sierpniu 2022 roku Jakub Lemański otrzymał nagrodę „Osobowość Muzyczna” na XIV Międzynarodowym Festiwalu Piła Festival & Academy. 

W październiku 2022 roku nakładem wytwórni DUX ukazał się debiutancki album Primuz Chamber Orchestra pt. „Bacewicz: Music for String Orchestra”. 

Hubert Miarka - fortepian  

Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie w klasie fortepianu mgr Pawła Bortnowskiego. Ukończył studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu Prof. Mariusza Drzewickiego i dr hab. Michała Drewnowskiego. Obecnie prowadzi klasę fortepianu i jest akompaniatorem w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Kole. Większość swojego życia artystycznego poświęca muzyce kameralnej specjalizując się we wszelkim repertuarze obejmującym duety, kwartety czy kwintety instrumentalne, ale również kolektywy jazzowe czy wokalno instrumentalne Interesuje się improwizacją oraz produkcją muzyczną. 

Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia na polu kameralnym oraz solistycznym, do których należą m.in.: 

-Wyróżnienie w XV Warsztatach Młodego Pianisty w Koszalinie organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 

-I nagroda w XVI Warsztatach Młodego Pianisty w Koszalinie organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 

- I nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Dla Młodych Wirtuozów im. Leopolda Godowskiego w Warszawie. 

- I nagroda na XI Konkursie Jazzowym HANZA JAZZ FESTIVAL w Koszalinie. 

-Wyróżnienie na Kameralnym Międzynarodowym Konkursie Muzycznym“ Opus International Music Competition ” w Krakowie z Nubes Piano Trio. 

-Tytuł Finalisty XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im Kiejstuta Bacewicza w Łodzi. 

-Tytuł Finalisty w VII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Jazzowej RCK PRO JAZZ FESTIWAL w Kołobrzegu. 

-II nagroda w XIX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach. 

-Koncert solowy z okazji Święta Republiki Czeskiej pod patronatem J.E Ivana Jestraba Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie na Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. 

- Koncert solowy z okazji Święta Republiki Czeskiej na zaproszenie Ambasadora J.E Ivana Jestraba w Ambasadzie Polskiej w czeskiej Pradze. 

- Festiwal "Muzyka naszych czasów" w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach Prawykonanie utworu “Pięciochwila” Jakuba Junga na fortepian i akordeon oraz nagranie materiału przez wytwórnię DUX. 

- Wyróżnienie w 3 edycji Konkursu World Piano Teachers Association Finland Piano Competition 2021. 

- 72. Sesja Musica Moderna i prawykonanie Epiphora II na dwa fortepiany Michała Kaweckiego. 

- Koncert “Teoretycznie Kompozytorski“ i prawykonanie dzieł Michała Kaweckiego. 

- Koncert i nagrania w ramach doktoratu Kingi Borowskiej “Miriam” na mezzosopran, zespół kameralny i elektronikę - Finalista w 28th Leoš Janáček International Competition w Brnie 

Doskonalił się na Warsztatach Mistrzowskich z takimi osobistościami sceny muzycznej :. Kevin Kenner, Andrzej Jasiński, Zbigniew Raubo, Alexey Orlovetskyi, Peter Tuite, Bradley Bolen, Cyprien Katsaris, Hanna Holeksa, Marcin Sikorski, Julia Kociuban, Michał Rot czy Phelippe Giusiano. 

Program koncertu:

Ludomir Różycki - Sonata na wiolonczelę i fortepian, op. 10  

Aleksander Tansman - II Sonata na wiolonczelę i fortepian, cz. 2

Aleksander Tansman - 2 Pièces na wiolonczelę i fortepian

Mieczysław Weinberg - I Sonata na wiolonczelę i fortepian, op. 21 

Koncert IV
28 maja 2023

Teatr Integracji - Pijalnia Wód Termalnych w PoddębicachESTRADA MŁODYCH:


Marcelina Sztekmiler - skrzypce

Sofie Bałazy - wiolonczela

Kwartet smyczkowy Lumiére w składzie:

Jędrzej Lemański - I skrzypce
Franciszek Wachowicz - II skrzypce
Bartosz Paradowski - altówka
Sofie Bałazy - wiolonczela


studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Program koncertu:

J. S. Bach - Largo i Allegro assai


H. Wieniawski - Kaprys op. 10, nr 4


G. Cassadó - Suita na wiolonczelę solo, cz. I


C. Debussy - Kwartet smyczkowy op. 10

Koncert V
3 czerwca 2023

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

URSZULA KRYGER  mezzosopran


Jest jedną z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek. 

Ukończyła studia pianistyczne i wokalne w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach muzycznych, otrzymując wysokie nagrody. Do jej największych sukcesów należą zwycięstwa w I Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Wokalistów im. St.Moniuszki w Warszawie (1992), VI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. J. Brahmsa w Hamburgu (1994) oraz 43. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium (1994). Odtąd jej karierze towarzyszy niesłabnące zainteresowanie melomanów i krytyki.

W 1995r. wystąpiła w La Scali  z recitalem  pieśni  Fryderyka  Chopina.

Rok później z wielkim sukcesem debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie w operze „Kopciuszek” G. Rossiniego w partii Angeliny. Publiczność polska i wielu krajów świata miała okazję często podziwiać jej kreacje w dziełach oratoryjnych wykonywanych pod batutą tak znakomitych mistrzów, jak: Jan Krenz, Jerzy Semkow, Rafael Frühbeck de Burgos, Sir Colin Davis, Armin Jordan.

Szczególną uwagą obdarza muzykę kameralną – jej sztuka interpretacji pieśni łączy w sobie perfekcyjność z niezwykłą naturalnością. Doceniają to towarzyszący jej muzycy, wśród których znajdują się  wybitni pianiści jak: Hartmut Höll, Charles Spencer, Melvyn Tan i Pascal Rogé, klarnecista Paul Meyer,  Tokyo String Quartet, Petersen Quartet.

Urszula Kryger dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych i firm fonograficznych, takich jak: Decca (Pieśni polskie Poulenca), Hyperion (Pieśni Chopina), CPO (Ballady Löwego), DUX (Duety rosyjskie –Fryderyk 2001, Pieśni Moniuszki oraz Pieśni Karłowicza i Szymanowskiego –Fryderyk 2002, Pieśni Żeleńskiego – Fryderyk 2012, Duety słowiańskie, Duety niemieckie), BNL (Arie Beethovena), Naxos (Pieśni Lutosławskiego), Channel Classics (Szymanowski Complete Songs – Fryderyk 2004), Polskie Radio (K.Szymanowski – Pieśni z orkiestrą), NInA (Mykietyn – Pasja św.Marka)

Artystka  wyróżniona została także nagrodą Fundacji im.K.Szymanowskiego za przemyślane i wysoce artystyczne interpretacje pieśni tegoż kompozytora.

Urszula Kryger jest również pedagogiem. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. 

Jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi.


Anna Liszewska –  fortepian Kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995) w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. W 1998 roku w tej samej uczelni ukończyła dwuletnie, podyplomowe studia kameralne pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej. W latach 1998-1999 współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, z którą brała udział w licznych koncertach krajowych oraz nagraniach, a także w tournée zespołu w Niemczech . Jako solistka występowała m.in. z Orkiestrą Kameralną Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego, jako kameralistka występuje  zarówno z wokalistami jak i instrumentalistami  w recitalach wypełnionych różnorodnym stylistycznie repertuarem. Wielokrotnie towarzyszyła jako pianista akompaniujący śpiewakom podczas konkursów wokalnych, zarówno  pieśniarskich jak i operowych a także letnich Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu . 

Od 1999 roku jest związana z łódzką Akademią Muzyczną, gdzie do 2010 roku pracowała jako wykładowca akompaniując na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasach wokalnych m.in.: prof. Delfiny Ambroziak, prof. Urszuli Kryger, prof. Zdzisława Krzywickiego, prof. Piotra Micińskiego, prof. Leonarda Andrzeja Mroza, prof. Ziemowita Wojtczaka i prof. Włodzimierza Zalewskiego, a także na Wydziale Instrumentalnym w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana, wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej i fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego oraz dr hab. Eweliny Zawiślak. Od roku 2010 prowadzi samodzielne zajęcia z kameralistyki fortepianowej w Instytucie Muzyki Kameralnej. Doświadczenie organizacyjne zdobywała pełniąc w AM: w latach 2010 – 2012 funkcję Pełnomocnika rektora ds. nauki, następnie 2012 – 2019 - Prodziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu, 2019 – 2020 Dziekana Wydziału Instrumentalnego, w czasie obecnej kadencji 2020 – 2024 pełni funkcję Pełnomocnika rektora ds. parametryzacji, nadzorując jednocześnie prace Wydawnictwa AM, a także Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.  Jest aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącą łódzkiego Oddziału SPAM a także Prezesem Zarządu Fundacji im. Stanisława Liszewskiego. 

Jej zamiłowaniem jest muzyka kompozytorów słowiańskich, z którą związana jest także obecna działalność artystyczna i wydawnictwa fonograficzne: pierwsza monograficzna płyta zatytułowana Entuzjasta nagrana wspólnie ze  śpiewakiem Piotrem Hruszwickim w 2013 r. zawiera wybrane pieśni, ballady i utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki. Kolejne płyty to F.X. Mozart. Utwory kameralne DUX 1317 ze wszystkimi duetami instrumentalnymi z fortepianem najmłodszego syna W. A. Mozarta zwanego „Mozartem lwowskim” oraz wydane w 2017 r. nagrania utworów fortepianowych na cztery ręce polskich kompozytorów zrealizowane w duecie z Agatą Górska – Kołodziejską  Zapomniana polska muzyka fortepianowa na cztery ręce DUX 1433. W 2018 r. ukazała się płyta na której znajdują się Krakowiaki op.7, Mazury op.38 i Polonezy op.42  Zygmunt Noskowski. Piano Works 4 AP 0415 zarejestrowana w duecie z Anną Mikolon. Pianistki wspólnie zrealizowały także nagranie 5 Walcy op.28 na fortepian na cztery ręce Jerzego Gablenza znajdujące się na płycie Jerzy Gablenz. Piano and Chamber Works AP 0412. W 2018 r. ukazała się jej płyta z nagraniem interpretacji solowych  utworów  fortepianowych F.X. Mozarta F.X. Mozart .Utwory fortepianowe DUX 1441. W roku 2021 wraz z pianistką Hanną Holeksa dokonała także rejestracji audiowizualnej prawykonania dwóch koncertów na dwa fortepiany solo Witolda Friemana, a obecnie współpracuje w duecie fortepianowym Bacewicz Piano Duo realizując projekt Zapomniana romantyczna polska muzyka fortepianowa na 4 ręce w ramach stypendium twórczego MKiDN na rok 2023. Anna Liszewska począwszy od 1995 r. nieprzerwanie prowadzi klasy fortepianu w podstawowych i średnich szkołach muzycznych w Łodzi. 

Program koncertu:

Fryderyk Chopin

Życzenie (sł. Stefan Witwicki)

Smutna rzeka (sł. Stefan Witwicki)

Gdzie lubi (sł. Stefan Witwicki)

Śliczny chłopiec (sł. Bohdan Zaleski)

Pierścień (sł. Stefan Witwicki)

Moja pieszczotka (sł. Adam Mickiewicz)Gabriel Fauré        

Mandoline  op.58 nr.1 (sł. Paul Verlaine)

Les berceaux op.23 nr.1 (sł. Sully Prudhomme)

Après un rêve op.7 nr.1 (sł. Romain Bussine)

Notre amour op.23 nr.2. (sł. Armand Silvestre)

Automne  op.18 nr.3  (sł. Armand Silvestre)

Karol Mroszczyk 

Jarzębina (sł. Kazimiera Iłłakowiczówna)

Brzoza (sł. Władysław Broniewski)

Odlatujące żurawie (sł. Leopold Staff) Władysław Żeleński 

Te rozkwitłe ciche drzewa (sł. Adam Mickiewicz) 

Łaskawa dziewczyna op.25 nr.5 (sł. Narcyza Żmichowska) 

Marzenia dziewczyny (sł. autor nieznany) 

Zaczarowana królewna (sł. Adam Asnyk) 

Młodo zaswatana op.19 (sł. Józef Bohdan Zaleski) 

Nie wróci (sł. Teresa Wodzicka) 

Tęsknota op.25 nr.3 (sł. Narcyza Żmichowska) 

Sen nocy letniej op.23 nr.1 (sł. Aleksander Michaux)

Instytucje wspierające festiwal

Supporting institutions

Patronat medialny

Media


Międzynarodowy Festiwal Muzyczny MELOS
Archiwum 2022


MELOS International Music Festival
Archive 2022

Koncert I
14 maja 2022

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

KATARZYNA KLING

Fortepian

Ukończyła studia z wyróżnieniem w Łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Anny Wesołowskiej –Firlej. W czasie studiów pracowała także pod kierunkiem wybitnych kameralistów: prof. Bronisława Hajna i prof. Kiejstuta Bacewicza. Po studiach kontynuowała naukę w klasie prof. Alicji Palety- Bugaj i Rudolfa Buchbindera.

Katarzyna Kling była stypendystką Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik Zürich oraz Ministra Kultury i Sztuki. Wraz ze skrzypaczką Magdaleną Kling-Fender i wiolonczelistą Robertem Fenderem tworzyli przez 20 lat Trio Vivo. Prowadzi niezwykle bogata działalność koncertową w kraju i za granicą. Ma na swym koncie występy w Holandii, Szwajcarii, Niemczech, na Ukrainie , Słowacj i we Włoszech.

W swym dorobku artystycznym pianistka ma szereg rejestracji radiowych , a także interpretacje muzyki współczesnej i klasycznej. Znalazły się one na płytach wydanych przez Łódzką Akademię Muzyczną . Rok 2012 przyniósł dwie płyty , solową z muzyka Szostakowicza i Meyera oraz płytę z muzyką kameralną – dziełami Brahmsa i Arenskiego , a w 2021 roku pianistka nagrała swoją kolejną solową płytę z muzyką Franciszka Schuberta.

Jest laureatką konkursów pianistycznych i kameralnych

Obok działalności artystycznej poświęca się jednocześnie pracy dydaktycznej. Od roku 1993 związana jest z Akademią Muzyczną w Łodzi gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej. Od 2011 roku prowadzi swoją klasę fortepianu.

KINGA FIRLEJ-KUBICAPianistka
Urodziła się w Łodzi w rodzinie o tradycjach muzycznych. W roku 2002 ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Tadeusza Chmielewskiego. W latach 2007 - 2011 była asystentką w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej - Soszkowskiej. Obecnie jest doktorem habilitowanym w Katedrze Fortepianu rodzimej uczelni.


Wśród licznych nagród zdobytych przez nią na konkursach krajowych i zagranicznych, m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wilnie (1999) oraz wyróżnienia na XXXIV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2002) znajdują się także liczne nagrody na konkursach muzyki kameralnej, m.in.: I nagroda w kategorii duetów oraz II nagroda w kategorii trio fortepianowe na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi (1998, 2001). 


Doświadczenie i wiedza pianistyczna zdobyta podczas mistrzowskich kursów poprzez kontakt z takimi artystami, jak: Bernard Ringeissen, Lazar Berman, Rudolf Buchbinder, Wiktor Mierżanow, Halina Czerny - Stefańska, czy Aleksiej Orłowiecki zaowocowały ożywioną działalnością koncertową. Pianistka występowała w salach Filharmonii Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Olsztyńskiej, Łomżyńskiej, Płockiej, Białostockiej oraz we Francji, Niemczech, Holandii, na Litwie i w Chinach (gdzie dokonała również nagrań telewizyjnych). 


Współpracowała z artystami tej rangi, co Jan Miłosz Zarzycki, Eduard Ambartsumyan, Janusz Przybylski, Janos Balint, Antoni Wierzbiński, Moshe Aron Epstain, Carlos Bruneel, Carlo Jans, Daniel Blumental, Stanisław Firlej, Łukasz Błaszczyk. 


W roli pianistki - kameralistki brała udział w międzynarodowych kursach w Diekirch ( Luxemburg), Krzyżowej, Zamościu i Myśliborzu w klasach Ulfa Tischbirka, Tomasza Strahla, Andrzeja Wróbla, Andrzeja Mysińskiego, Roberta Duzia, Carlo Jansa, Janosa Balinta, Antoniego Wierzbińskiego, Moshe Arona Epstaina i Eweliny Zawiślak oraz w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, wielokrotnie otrzymując wyróżnienie za akompaniament.


W roku 2002 płyta z utworami kameralnymi R.Schumanna i J.Brahmsa, którą Kinga Firlej-Kubica nagrała wspólnie z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim dla firmy fonograficznej DUX, otrzymała nominację do nagrody fonograficznej - Fryderyk.


W roku 2015 Kinga Firlej-Kubica nagrała płytę z flecistką Olgą Leonkiewicz (DUX, Fantaisies/P.Taffanel), w 2016 - z utworami na dwa flety i fortepian wraz z flecistami- Eweliną Zawiślak i Janosem Balintem (Ars Sonora, Flash Flutes), a w roku 2018 - płytę solo oraz z pianistą Wojciechem Kubicą (Ars Sonora, F.Schubert-Fantazje), z którym tworzy duet fortepianowy od 2007 roku. 

 Program koncertu:
W. A. Mozart: Sonata a - moll, KV 310
C. Debussy: Image ( I zeszyt )
F. Chopin: Ballada F - dur. op. 38
F. Chopin: Walc Es - dur, op. 18
---
W. A. Mozart: Sonata G - dur, KV 283
W. A. Mozart: Sonata C - dur, KV 330
F. Chopin: Scherzo h - moll, op. 20

Koncert II
15 maja 2022

Teatr Integracji - Pijalnia Wód Termalnych w Poddębicach

MAGDALENA KLING-FENDERSkrzypaczka


Koncertuje w kraju i zagranicą, specjalizuje się w muzyce kameralnej. Jest związana z Akademią Muzyczną w Łodzi jako adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych, z tytułem doktora habilitowanego sztuki.

Łódzką uczelnię ukończyła z wyróżnieniem w 1999 r. w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej. Swe umiejętności doskonaliła podczas kursów muzycznych w Łańcucie, Żaganiu i Głuchołazach. Ma w dorobku laury w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w których brała udział jako uczennica i studentka. Do najważniejszych zaszczytów należą: III miejsce w  Ogólnopolskim Przesłuchaniu Skrzypiec w Elblągu (1993), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie(1993), nagroda Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Szymanowskiego (1997) oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi w kategorii tria fortepianowe(1998).

Skrzypaczka występowała podczas sesji muzyczno - naukowych, organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi min. w sesji muzyki współczesnej Musica Moderna. Współpracowała z sekstetem „Studio”, założonym przez profesorów łódzkiej AM. Nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji, brała też udział w rejestracji muzyki filmowej Wojciecha Lemańskiego do obrazów Piotra Trzaskalskiego „Edi”(2002) i „Mistrz”(2005).

Artystka dała się poznać słuchaczom kilku polskich festiwali. Pamiętają ją bywalcy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie ( brała udział w dziesiątej , jubileuszowej edycji tej imprezy w 2005r.) i Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej (2006). Występowała również podczas XXIII Konfrontacji Chopinowskich w pałacu Radziwiłłów w Antoninie w koncercie kompozycji Olgi Hans i Moniki Kędziory.

Od wielu lat Magdalena Kling - Fender  wraz mężem Robertem Fenderem tworzą wspólnie Trio Vivo, które koncertuje już od 1997 roku. W 2011 roku ukazała się nakładem wytwórni DUX debiutancka płyta zespołu z utworami Brahmsa i Arensky'ego. 

Następnie skrzypaczka zarejestrowała wraz z Robertem Fenderem Trio fortepianowe Pawła Kleckiego oraz sonaty na skrzypce i wiolonczelę Kodály’a i Ravela. Najważniejszym dotąd krążkiem wydanym przez wytwórnie DUX jest płyta nagrana wspólnie z altowiolistką Elżbietą Mrożek - Loska a zawierająca  Wariacje Goldbergowskie J. S. Bach w wersji na trio smyczkowe. W 2019 roku album zdobył Srebrny Medal w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Płytowym Global Musical Awards w USA. Znalazł się również na liście TOP 10 Autumn 2019 tejże kapituły.

Ostatnia wspólna płyta to „Aleksander Tansman Chamber Music” wydana w 2019 roku nakładem wytwórni ArsSonora.

Obecnie obok wspomnianych już muzyków artystka współpracuje także z pianistami Zbigniewem Raubo oraz Hanną Holeksą. 

ELŻBIETA MROŻEK-LOSKA   


Altowiolistka


Absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie altówki prof. Zygmunta Jochemczyka. Jest laureatką konkursów muzycznych (Poznań, Aix-en-Provence, Val Tidone). Należała do grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury. Uczestniczyła w kursach interpretacji muzycznej pod kierunkiem wybitnych pedagogów: Zygmunta Jochemczyka, Stefana Kamasy, Paula de Clercka, Kurta Levina, Grigoria Zhyslina. W latach 1998 -2004 była  członkinią Orkiestry Kameralnej Aukso, z którą występowała w kraju i zagranicą (Szwajcaria, Brazylia, Hiszpania, Anglia, Niemcy, Holandia) grając z wieloma znakomitymi muzykami. Zatrudniona od 2002 na macierzystej uczelni jako asystent prof. Zygmunta Jochemczyka. W 2008 uzyskała stopień doktora, a 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora. Wielokrotnie występowała z Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Kwartetem Śląskim, zapraszana również do różnych projektów kameralnych występując w prestiżowych salach koncertowych, tj. NOSPR w Katowicach, NFM we Wrocławiu czy Filharmonia Narodowa itp. Ze współpracy z Piotrem Pławnerem (Plawner Quintett: Piotr Pławner – skrzypce, Sibylla Leuenberger – skrzypce, Elżbieta Mrozek-Loska – altówka, Isabella Klim – wiolonczela, Piotr Sałajczyk – fortepian) wydana została płyta z Kwartetami Smyczkowymi  Stanisława Moniuszki oraz Kwintetem Juliusza Zarębskiego wydanej w CPO w 2019 roku. 2018 wydana została płyta ze współpracy z Magdaleną Kling-Fender oraz z Robertem Fenderem z transkrypcją Wariacji Goldbergowskich na trio smyczkowe, która została wybrana do Top Albums by Global Music Awards Winners w USA w 2019 roku. Występowała w Indiach prowadząc sekcję altówek w Symphony Orchestra of India, a także koncercie kameralnym m.in. z Dmitrym Sitkovetskym. Współpracuje z pianistą Zbigniewem Raubo, z którym zrealizowała nagrania sonat Francka i Brahmsa.  Była członkinią Lasoń Ensemble (w składzie: Krzysztof Lasoń, Agnieszka Lasoń – skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska-altówka, Stanisław Lasoń- wiolonczela oraz Piotr Sałajczyk-fortepian), zespołu z którym występowała na Festiwalach m.in. w Kijowie, Lwowie, Pekinie, Ankarze, Istambule, Warszawie na Festiwalach Muzyki Współczesnej oraz na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Zespół ten zrealizował nagrania z Polskimi Kwintetami Fortepianowymi (nominacja do nagrody Fryderyk 2013), a także z muzyką Pawła Hendricha, Justyny Kowalskiej-Lasoń, Stanisława Bromboszcza oraz do filmów: Klisze pamięci, Lekcja Agaty, Mój biegun. Organizatorka dorocznych Konferencji Altówkowych w Akademii Muzycznej w Katowicach od 2016 roku. Uczestniczyła jako wykładowca: w Beskidzkich Warsztatach Interpretacji Muzycznej w  Rycerce Górnej, Kursu Interpretacji Muzycznej zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Forum Altówkowego w Poznaniu, Kursu Muzycznego w Bałoszycach oraz Young Arts Kids. Brała udział w pracach jury na Makroregionalnych Przesłuchaniach Klas Skrzypiec i Altówki I i II stopnia oraz konkursach dla altowiolistów Szkół Muzycznych oraz  studentów Akademii Muzycznych, a także Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Rakowskiego w Poznaniu. Jej wychowankowie byli laureatami nagród na Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Konkursach Muzycznych.

ROBERT FENDER
Wiolonczelista


Koncertuje jako solista i kameralista, jest związany z Akademią Muzyczną w Łodzi jako adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych. od roku 2019 posiada stopień naukowy doktor habilitowanego.

Studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Stanisława Firleja ukończył  z wyróżnieniem w 1999 r. Umiejętności doskonalił na krajowych i zagranicznych kursach wykonawczych pod okiem znakomitych pedagogów: Zary Nelsovej , Natalii Szachowskiej, Milosa Sadlo, Gerharda Mantela, Karine Georgian, Angelice May.

Legitymuje się wieloma nagrodami, min. III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (1997), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (1998) oraz nagroda specjalna SPAM na III Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi (2002). W latach 1998-1999 otrzymywał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Robert Fender koncertował jako solista z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Concerto Avenna , Bielską Orkiestrą Kameralną oraz Łódzką Orkiestrą Kameralną „Camerata”. Brał udział w festiwalach i sesjach muzycznych w kraju i za granicą.

Artysta dokonał nagrań dla Polskiego  Radia w Warszawie, Radia Łódź oraz Telewizji Polskiej. Od 1997r. jest  członkiem tria fortepianowego TRIO VIVO.

W 2011 roku ukazała się nakładem wytwórni DUX debiutancka płyta zespołu z utworami Brahmsa i Arensky'ego. 

Kolejne dwa krążki w dorobku artysty zawierają Trio Pawła Kleckiego oraz sonaty na skrzypce i wiolonczelę Kodály’a i Ravela. Najbardziej znaczącym osiągnięciem fonograficznym jest jak dotąd płyta zarejestrowana wspólnie z altowiolistką Elżbietą Mrożek - Loska, na której znajdują się Wariacje Goldbergowskie J. S. Bacha w wersji na trio smyczkowe. 

W 2019 roku album zdobył Srebrny Medal w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Płytowym Global Musical Awards w USA. Znalazł się również na liście TOP 10 Autumn 2019 tejże kapituły.

Ostatnia wspólna płyta to „Aleksander Tansman Chamber Music” wydana w 2019 roku nakładem wytwórni ArsSonora.

Aktualnie wiolonczelista koncertuje wspólnie ze znakomitymi muzykami m.in. 

Zbigniewem Raubo oraz Hanną Holeksą, która w 2018 roku dołączyła do tria fortepianowego VIVO. 


Program koncertu:
L. van Beethoven: Trio smyczkowe c - moll op. 9, nr 3
F. Schubert: Trio smyczkowe B - dur, D. 581

Koncert III
21 maja 2022

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

ANNA FENDERWiolonczelistka
          Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Wielokrotna stypendystka Urzędu Miasta Łodzi. Aktualnie studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marcina Zdunika. 

          Szkoliła się pod okiem mistrzów takich jak Julius Berger czy Danjulo Ishizaka biorąc udział w renomowanej Letniej Akademii Muzycznej w Salzburgu oraz Międzynarodowej Akademii Mendelssohnowskiej w Hamburgu gdzie pracowała pod okiem wybitnego wirtuoza i pedagoga Arto Norasa

          Jest laureatką licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, między innymi Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu i Ogólnopolskich Konfrontacji Wiolonczelowych w Bydgoszczy a także  Międzynarodowego Konkursu Instrumentalnego im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach. 

          Młoda artystka występowała już jako solistka z orkiestrami zarówno w Polsce jak i za granicą, między innymi z The Wieniawski String Orchestra na Festiwalu Muzyki Włoskiej i Polskiej w Paliano ( Italia ). Od wielu lat poza repertuarem solowym  z upodobaniem wykonuje muzykę kameralną, współpracując z członkami młodego pokolenia muzyków. Ma na swoim koncie szereg nagrań radiowych w tym koncertów zarejestrowanych dla Radia Gdańsk

CHIHIRO DEGUCHI

Pianistka


Urodziła się w 1993 roku w Japonii. W 2017 roku ukończyła studia Ⅰ stopnia na Tokyo College of Music. Po ukończeniu studiów w Tokio wyjechała do Polski, aby doskonalić swoje umiejętności. 

W 2019 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej, a obecnie odbywa staż artystyczny w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just, oraz w klasie kameralistyki prof. Mai Nosowskiej.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich artystów, jak Andrzej Jasiński, Michel Béroff, Jura Margulis, Christopher Hinterhuber, Janis Maleckis czy 

Frank-Immo Zichner.Program koncertu:
F. Chopin: Sonata g - moll, op. 65 na fortepian i wiolonczelę
E. Grieg: Sonata a - moll, op. 36 na wiolonczelę i fortepian

Koncert IV
22 maja 2022

Teatr Integracji - Pijalnia Wód Termalnych w Poddębicach

ESTRADA MŁODYCH

MARCELINA SZTEKMILER - skrzypce

Kwartet smyczkowy w składzie:
ADRIANNA ZAJĄC - skrzypce I
AGATA NIEWIADOMA - skrzypce II
BARTOSZ PARADOWSKI - altówka
MARTYNA PASIERBEK - wiolonczela

Studenci Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów
w Łodzi

Kwartet smyczkowy w składzie:
LUCYNA STRZEMECKA - I skrzypce
BARBARA TOMASZEWSKA - II skrzypce
ANNA ZAKRZEWSKA - altówka
ANNA FENDER - wiolonczela

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie

Program koncertu:
N. Paganini: Kaprys nr 8 na skrzypce solo
C. Debussy: Kwartet smyczkowy g - moll, op. 10
M. Ravel: Kwartet smyczkowy F - dur

Koncert V
28 maja 2022

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

MAGDALENA KLING-FENDER

Skrzypaczka

ROBERT FENDER

Wiolonczelista

Hanna Holeksa 


Pianistka 


Ukończyła z wyróżnieniem studia w katowickiej Akademii Muzycznej, oraz w Hochschule der Kunste Bern, w klasach prof. A. Jasińskiego, prof. R. Strokosz - Michalak i prof. T. Herbuta.

Jest laureatką m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Magina w Paryżu (1992 r. II nagroda), III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu (1995 r., I nagroda), Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1996 r.), Ogólnopolskiego Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie (kolejnych edycji w latach 1995-1998), Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie (1997 r., II nagroda), Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji Yamaha w Gdańsku (1999 r., I nagroda), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu (1999r., V nagroda), Odd-Fellows Musikpreis w Bernie (2003 r., I nagroda), RAHN Musikpreis w Zurichu (2004 r., I nagroda).

Jako pianista kameralista współpracuje ze skrzypkami, altowiolistami, wiolonczelistami, kontrabasistami, flecistami, klarnecistami i wokalistami. Była „pianistą konkursowym” na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w specjalności waltornia (2008), flet (2009), skrzypce (2010), Międzynarodowym Konkursie Altówkowym im. J.Rakowskiego w Poznaniu (2013), Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Pendereckiego w Krakowie (2013), Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Bacewicz w Łodzi (2015).

Koncertuje w kraju i za granicą, prezentując się jako solistka i kameralistka. Jej repertuar obejmuje solowe i kameralne dzieła od baroku do współczesności. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród dla pianistów – akompaniatorów w międzynarodowych konkursach instrumentalnych (International Instrumental Wettbewerb Markneukirchen, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M Spisaka – Dąbrowa Górnicza, International J.MSperger Wettbewerb – Andernach, Międzynarodowy Konkurs Altówkowy im. J.Rakowskiego – Poznań, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G.F.Telemanna – Poznań, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz – Łódź, XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H.Wieniawskiego – Poznań), oraz szeregu konkursów o zasięgu ogólnopolskim (m.in.: Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. E. Umińskiej w Krakowie, Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Z. Jahnkego w Poznaniu, Akademicki Konkurs Kontrabasowy w Łodzi, Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. A.B.Ciechańskiego w Poznaniu, Ogólnopolski Turniej Wiolonczelistów i Kontrabasistów w Warszawie, konkursy skrzypcowe dla uczniów szkół I i II stopnia w Zielonej Górze, Toruniu, Elblągu, Płocku, Rybniku, Poznaniu, Sochaczewie, Krakowie, Warszawie).

W 2016 roku była oficjalnym pianistą XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego w Poznaniu.

Hanna Holeksa współpracuje z wybitnymi artystami, m.in. Katarzyną Dudą, Dominikiem Połońskim, Jakubem Haufą, Veriko Tchumburidze, Bomsori Kim, Jadwigą Kotnowską.

W 2011 roku obroniła pracę doktorską „Fortepian w twórczości Karola Szymanowskiego”, stanowiącą ukoronowanie wieloletniej fascynacji kompozytorem i pracy nad jego twórczością fortepianową i kameralną. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki.

Od października 2017 roku jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi.

Program koncertu:
W. A. Mozart : Trio fortepianowe G - dur , KV 496
A. Piazzolla: Cztery pory roku